Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Anna Lundberg

Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik : en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning

Författare

  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

En aktuell fråga är vilken betydelse det skulle ha för barns rättigheter om barnkonventionen gjordes till svensk lag. Norge, som inkorporerade barnkonventionen i nationell lagstiftning 2003, lyfts ofta fram som ett föregångsland av frivilligorganisationer, men effekten av en inkorporering har inte undersökts närmare i någon vetenskaplig studie. Föreliggande artikel behandlar principen om barnets bästa i den norska och svenska utlänningsförvaltningen. Den bygger på en studie av asylbeslut rörande 197 barn och unga som sökte asyl i Norge eller Sverige 2008. Frågan som står i fokus är vilken innebörd idén om barnets bästa har, på papper och i praktik, inom ett område som präglas av en spänning mellan synen på flyktingbarn, barn som sårbara, å ena sidan och av intresset att begränsa invandringen å den andra.

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

769-799

Publikation/Tidskrift/Serie

Juridisk Tidskrift

Issue

4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Iustus förlag

Ämne

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1100-7761