Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Anna Lundberg

"Även Om Du är Analfabet Så Antar Jag Att Du ändå Har En Tidsuppfattning Som Alla andra." : En Kvalitativ Analys Av Temporala motsättningar I Svensk asylbyråkrati

Författare

 • Anna Lundberg
 • Anna Lindberg
 • Mehek Muftee

Summary, in Swedish

Artikeln undersöker temporal styrning i den svenska asylbyråkratin genom en kvalitativ analys av tio familjers asylakter. Dessa består av över 5 000 sidors dokumentation: asylutredningsprotokoll, beslut, domar, intyg, överklaganden, inlagor, personliga brev, minnesnoteringar med mera. Studien fokuserar särskilt på Migrationsverkets beslut och de muntliga utredningar som myndighetens handläggare har protokollfört. Tre inneboende och överlappande motsättningar, som är relaterade till Migrationsverkets temporala styrning, identifieras i studien: 1) jakten på den kronologiska berättelsen i asylutredningen å ena sidan och ett kaosartat förflutet å den andra, 2) en frenetisk tidsanvändning som tar sig uttryck i en hetsig process samtidigt som den asylsökande är försatt i långvarig väntan, 3) en framåtsyftande redogörelse som inte får vara spekulativ samtidigt som spekulation, åtminstone delvis, är en ofrånkomlig del av att försöka göra sannolikt att man är i behov av skydd. Motsättningarna har anknytning till såväl proceduren för bedömning av asylansökan som utfallet i ärendet. Artikeln pekar även på några av konsekvenserna av tidsstyrningens paradoxer såväl för de asylsökande i Sverige som på samhällsnivå.

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2022-12-15

Språk

Svenska

Sidor

253-278

Publikation/Tidskrift/Serie

Sociologisk Forskning

Volym

59

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Sveriges Sociologförbund

Ämne

 • Law and Society
 • International Migration and Ethnic Relations

Nyckelord

 • tidsstyrning
 • asylbyråkrati
 • Migrationsverket
 • aktstudie
 • rättssäkerhet

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 2002-066X