Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svängdörrar mellan offentlig sektor och näringsliv

En rättssociologisk studie om övergångar från toppen av stat och region till näringslivet och dess reglering.

Under det senaste decenniet har en svensk debatt blossat upp om statliga ämbetspersoners övergångar till näringslivet och ledde till att Sverige, år 2018, introducerade en ny lag med restriktioner för ministrar och statssekreterare som lämnar statsapparaten (SFS 2018:676). Projektet analyserar den historiska utvecklingen av det rättsliga, genomför en social nätverksanalys för att studera övergångar från stat och region till privatsektor mellan 2002-2022 samt analyserar tillämpningen av lagen om övergångsrestriktioner för ministrar och statssekreterare.

Projektet samlar in personuppgifter om alla statsråd och statssekreterare och regionråd (i Stockholm, Västra Götaland och Skåne) som lämnade sina offentliga uppdrag, mellan åren 2002 och 2022.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Crafoordska stiftelsen.

Forskningshuvudman, den organisation som är ansvarig för projektet, är Lunds universitet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2023-03379-01.

Har du frågor kring studien vänligen kontakta den ansvariga forskaren:

Isabel Schoultz, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet
E-post: isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 072 247 03 41
Telefon: 046 222 88 11

Deltar gör även Heraclitos Muhire och Shai Mulinari, Lunds universitet och Christoph Houman Ellersgaard, Copenhagen Business School.