Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Peter Bergwall

Doktorand

Forskningsområden

  • Personlig integritet
  • eHälsa
  • Hälsodataregister
  • Öppen data
  • Big data
  • Text mining

Pågående forskning

Forskningsprojektet Balancing Privacy and Utility – The Openness of eHealth Data handlar om två av Folkhälsomyndighetens register: det nationella vaccinationsregistret och det elektroniska rapporteringssystemet för anmälningar av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen, SmiNet.

Tillgång till informationen som lagras i de här registren är helt nödvändig för forskning och uppföljning inom det nationella smittskyddsarbetet. Registerinformationen inhämtas till stor del via webbaserade funktioner och lagras hos Folkhälsomyndigheten på ett automatiserat sätt. Tillsammans med myndighetens stora behov av tillgänglig registerinformation gör detta att projektet kan placeras inom forskningsfälten eHälsa och öppen data.     

En annan central aspekt i forskningsprojektet är integritetsaspekten. Folkhälsomyndighetens register hanterar information av varierande grad integritetsmässig känslighet. Det finns idag ingen vedertagen rättslig definition av begreppet personlig integritet. Det riskerar att skapa problem när det gäller att bedöma vilken registerinformation som är integritetskänslig och var gränsen går för vad som är att betrakta som ett otillbörligt intrång i någons privatliv.

Peter Bergwall har ett särskilt intresse för hur internet och sociala medier förändrar innebörden och vikten av begreppet personlig integritet i rättsliga och sociala sammanhang. Kunskap om personlig integritet som rättssociologiskt begrepp är av stor vikt vid utformningen och regleringen av hälsodataregister på ett sätt som gör dem både funktionella och integritetssäkra. Folkhälsomyndigheten är delfinansiär av projektet.

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Peter Bergwall
E-post: peter [dot] bergwall [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Doktorand

Rättssociologiska institutionen

+46 46 222 87 36

M336

31

Peter Bergwall är doktorand i rättssociologi, med finansiering från Folkhälsomyndigheten (FoHM), samt fil mag i filmvetenskap och fil kand i sociologi.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten