Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott

Rättsliga strider och strategier i Lundin-rättegången

I projektet undersöker vi de strategier och stridigheter som skapas mellan åklagare, försvarare och målsägandebiträden i rättegången mot Orrön (tidigare bl.a. Lundin Energy) och två av dess företrädare för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan under åren 1999-2003.  Vi är intresserade av att förstå den rättsliga argumentationen och hur de olika parterna interagerar under rättegången.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (Ref. no. P22-0805) under tre år.

Forskningshuvudman, den organisation som är ansvarig för projektet, är Lunds universitet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2023-02316-01.

Har du frågor kring studien vänligen kontakta den ansvariga forskaren

Isabel Schoultz, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet
E-post: isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 072 247 03 41
Telefon: 046 222 88 11

Deltar gör även

Fanny Holm, Juridiska institutionen, Umeå universitet
E-post: fanny [dot] holm [at] umu [dot] se
Telefon: 090 786 77 11

Nina Törnqvist, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
E-post: nina [dot] tornqvist [at] uu [dot] se
Telefon: 018 471 50 08

Mer information om projektet

Isabel Schoultz presentation av forskningsprojektet börjar vid tidsangivelsen 2:04:16.

Fanny Holm berättar om rättegången mot Orrön i Lundin War Crime Trial, en podcast av PAX and Global Idé.