Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barnfonden visade hur samhällsvetare kan göra skillnad

Studerar du samhällsvetenskap kanske du någon gång drabbas av oro för hur dina teoretiska kunskaper ska omsättas i praktiken.
Foto från Barnfondens föreläsning för kriminologiprogrammet

För att mildra tvivlen kring framtida sysselsättningar och karriärer erbjuder kriminologiprogrammet, varje år på termin 3, programaktiviteter där externa gästföreläsare inspirerar och redogör för sina verksamhetsområden och hur de kan kopplas till studieämnet.
 
Den 1 oktober presenterade Barnfonden hur civilsamhällesorganisationer kan förändra samhället genom aktivt att påverka attityder och beteenden. Barnfonden arbetar för alla barns möjlighet att nå sin fulla potential och har ett samarbete med Child Rights Institute (CRI) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som bland annat fokuserar på kvinnlig könsstympning i Etiopien.
 
”I det här fallet har ett problem identifierats (könsstympning fortsätter trots att lagen förbjuder det), och vi hjälper till att förstå grunderna och hur vi kan gå tillväga. Dock är det är viktigt att vi inte tar över ansvaret för hur stater ska hantera ett problem permanent, eftersom de ... ytterst bär ansvar för sina medborgares rättigheter. Civilsamhällesorganisationer ska inte fylla glapp, vi ska överbrygga dem,” skriver Barnfondens representanter Martina Hibell och Anna Fallgren.

Bild på Anna Fallgren och Martina Hibell
Anna Fallgren, programhandläggare för projekt i Etiopen, och Martina Hibell, progamchef och Barnfondens biträdande generalsekreterare
I samarbete med lokala aktörer har Barnfonden, genom samtal och relationsskapande med inflytelserika myndighetspersoner, lokala ledare och familjer, hjälpt till att påverka normer och förändra synen på kvinnlig könsstympning i distriktet de arbetar. Fler fälls för att ha utfört olaglig könsstympning; andelen flickor som säger att de är könsstympade har minskat med 30 procent; bara en av tjugo föräldrar säger att de ska omskära sina döttrar, jämfört med nästan hälften när projektet startade 2012.
 
”Projektet visar att kulturers traditioner och sedvänjor inte är statiska, folk kommer att ändra sitt beteende när de inser att det är möjligt att ge upp skadliga sedvänjor utan att ge upp meningsfulla sidor av sin kultur,” skriver Martina Hibell och Anna Fallgren.
 
Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

 

Senaste nyheter

2019-10-25

Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping

Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping
2019-10-21

Rättssociologens doktorer i antologi om arbetsrätt

Rättssociologens doktorer i antologi om arbetsrätt
2019-10-11

Barnfonden visade hur samhällsvetare kan göra skillnad

Barnfonden visade hur samhällsvetare kan göra skillnad
2019-09-18

Renommerad kriminolog undervisade om hur våld i nära relationer möjliggörs av digital teknologi

Renommerad kriminolog undervisade om hur våld i nära relationer möjliggörs av digital teknologi
2019-08-29

Amin Parsa om uniformer och krigslagar

Amin Parsa om uniformer och krigslagar

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten