Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen

Den 20 november är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. Lagom till jubiléet publicerar Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet en bok om hur den omdebatterade konventionen kan tillämpas i praktiken när den blir svensk lag.
Omslag till antologin Perspektiv på barnkonventionen

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter som fastställer att barn är individer med egna rättigheter i samhället. Trettio år senare, den 1 januari 2020, blir barnkonventionen lagstadgad i Sverige. Men debatten som föranledde lagstiftningen var splittrad. Svårigheter att använda barnkonventionen som bedömningsunderlag i enskilda fall ställdes mot förhoppningar om att lagen ska stärka barns ställning och rättigheter i praktiken.

På det tvärvetenskapliga Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet såg forskarna ett behov att lyfta kritiska frågor och möjligheter kring barnkonventionens praktiska och rättsliga tillämpning i Sverige och internationellt. Rättssociologen Anna Sonander och Lina Ponnert, docent i socialt arbete, antog redaktörskapet i  ett bokprojekt som kom att involvera ytterligare 13 forskare inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin och juridik. Lagom till barnkonventionens 30-årsdag den 20 november släpps antologin Perspektiv på Barnkonventionen: Forskning, teori och praktik.

”Tanken är att boken genom sin tvärvetenskapliga ansats och med utgångspunkt i forskning ska bidra till vidare reflektion och kunskap kring barnkonventionens betydelse och funktion för professionella aktörer och för barns levnadsvillkor,” skriver Anna Sonander och Lina Ponnert.

Lina Ponnert of Anna Sonander, foto av Theo Hagman Rogowski

Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet, ett nätverk som syftar till att främja tvärvetenskaplig forskning inom barnrätt, samt verka för kunskapsspridning och kunskapsutbyte genom samverkan med samhälle och utbildning. De 15 författarna arbetar inom ämnena offentlig rätt, civilrätt, socialt arbete, rättssociologi, folkhälsovetenskap, socialmedicin och hälsopolitik, svenska som andraspråk, semiotik, utvecklingspsykologi och statsvetenskap. Även medarbetare på Barnfonden och på Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn bidrar med konkreta exempel på praktiskt barnrättsarbete.

Studentlitteratur och författarna bjuder in till bokrelease tisdagen den 10 december, klockan 15-17 i sal Sh. 108 på Socialhögskolan, Allahelgona kyrkogata 8 i Lund där en inblick ges i antologins innehåll och några kapitel av kapitelförfattare.

Photo of Anna Sonander by Emma Lord.Anna Sonander är lektor och studierektor på Rättssociologiska institutionen. Hon disputerade 2008 med doktorsavhandlingen ”Att arbeta med barn som brottsoffer”.

Lina Ponnert, fotograferad av Patrik HekkalaLina Ponnert är docent i socialt arbete och disputerade 2007 med avhandlingen ”Mellan klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv.”

Senaste nyheter

2020-06-02

Kriminologiskt forskningsprojekt om nordiska länders rättsliga ageranden mot exploatering av migrantarbetare

Kriminologiskt forskningsprojekt om nordiska länders rättsliga ageranden mot exploatering av migrantarbetare
2020-06-01

Håkan Hydén förklarar varför Arbetsdomstolen ogillar att Lunds universitet avskedat en fuskanklagad forskare

Håkan Hydén förklarar varför Arbetsdomstolen ogillar att Lunds universitet avskedat en fuskanklagad forskare
2020-05-18

Hur nordeuropeiska välfärdsstater använder byråkratiskt våld mot asylsökande

Hur nordeuropeiska välfärdsstater använder byråkratiskt våld mot asylsökande
2020-05-15

Oscar Björkenfeldt intervjuad i SR P1 om argumentationsstrategier på nätet

Oscar Björkenfeldt intervjuad i SR P1 om argumentationsstrategier på nätet
2020-05-15

Lena Svenaeus expert i regeringens utredning om jämställda livsinkomster

Lena Svenaeus expert i regeringens utredning om jämställda livsinkomster

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten