Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljörättsadvokatens tre hållbarhetstips

Han inledde sin karriär med att stämma BT Kemi 1976. Förra fredagen disputerade miljörättsadvokaten Staffan Michelson i rättssociologi. I sin avhandling har han tagit reda på hur miljöengagerade personer och företag kan ta hjälp av juridiken för att främja arbetet för en hållbar utveckling.
Bild på Staffan Michelsson.
Juridiken kan främja hållbarheten bättre än idag, enligt Staffan Michelsson. Bild: Lena Michelsson.

– Många tror att makten att förändra miljön och klimatet mest finns hos politiker och myndigheter. Men det finns också makt att förändra hos enskilda människor, säger han.

I sin avhandling har han närstuderat åtta fall, varav några är hämtade från den egna yrkeskarriären. Med forskarglasögonen på har han studerat mönster av sådant hållbarhetsarbete som tar stöd i rättsordningen för att nå effekt. Här listar han tre möjligheter för dem som värnar om hållbarhet.

Företagets regelverk
Ett företag har sitt eget regelverk i form av stadgar och avtal, där också normer om hållbarhet kan skrivas in.  Exempelvis har ett aktiebolag sin bolagsordning som kan utnyttjas bättre än idag. Bolagsordningen blir bindande för styrelse och företagsledning och i förhållandet mellan aktieägare och investerare. Även om verksamheten främst har ekonomiska vinster för ögonen, finns fördelar med att legalisera de normer som företaget valt som rättesnören, eftersom hållbarhetsarbetet därigenom blir både effektivare och mer trovärdigt.

Avtalet
När en organisation eller ett företag gör affärer eller samarbetar med någon annan träffas normalt ett eller flera avtal som blir juridiskt bindande. Detta är enligt Michelson ett utmärkt tillfälle att skriva in garantier och kontrollmekanismer för att exempelvis arbetsmiljöförhållanden, råvaruanvändning, resursförbrukning eller kulturella och sociala värden uppfyller önskvärda krav på hållbar utveckling. Ett exempel är avtalsupplägget för produktion av ekologiska livsmedel som gav konsumenterna garantier för vad producenterna lovar.

Enligt Staffan Michelson går det att med avtal komma längre än genom enbart miljölagstiftning. Det behöver inte heller vara några krångligheter, lovar han.

– Varje gång det råder samförstånd mellan två eller flera avtalsparter om goda normer, ökar chanserna för att  sådana normer också får långsiktigt genomslag i verkligheten. När de dessutom blivit tydligt dokumenterade av eniga parter, får normerna verkan även om det senare skulle uppstå oklarheter eller splittringar i den praktiska tillämpningen.

Rättelse
En rättsprocess kan ibland vara nödvändig, men kan för det allra mesta förebyggas genom bra samförståndslösningar. Men om en verksamhet orsakar störningar och skador i miljön, en avtalspart sviker sina hållbarhetslöften eller om en företagsledning försummar företagets mål och normer, finns i välutvecklade samhällen och i sedvanliga handelsförbindelser alltid möjligheten att kräva rättelse. Antingen genom civilprocess i domstol eller så kallat skiljeförfarande utanför domstolsväsendet. Det kan handla om skadestånd, men också om krav på att åstadkomma förändringar eller hejda en skadlig utveckling.

– I min avhandling har jag försökt ta reda på hur enskilda människor i näringslivet och som privatpersoner kan bädda för ett hållbart samhälle genom att ta juridiken till hjälp för att förebygga konflikter. Detta främjar i sin tur goda produktionsförhållanden och konsumtionsmönster. Civilrätten är en kraftkälla som alltid finns till hands för var och en av oss att sätta i spel, säger han.

Staffan Michelson disputerade 30 november i Lund.

Avhandlingen i Lunds universitets forskningsportal: Empowerment and Private Law : Civil Impetus for Sustainable Development

Senaste nyheter

2018-12-04

Miljörättsadvokatens tre hållbarhetstips

Miljörättsadvokatens tre hållbarhetstips
2018-12-03

Staffan Michelson har disputerat

Staffan Michelson har disputerat
2018-11-15

Staffan Michelsons avhandling spikad!

Staffan Michelsons avhandling spikad!
2018-11-05

Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform

Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform
2018-10-31

Ny innovativ grundbok i rättssociologi

Ny innovativ grundbok i rättssociologi

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten