Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fem miljoner till forskning om barns rättigheter i vårdnadstvister

fyra porträttbilder.
Anna Lundberg, Anna Sonander, Rustamjon Urinboyev och Monika Lindbekk.

Anslaget möjliggör en studie om hur barns rättigheter förstås och används i vårdnadsmål i tre länder med olika rättskulturer.

Det statliga Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ger Rättssociologiska institutionen närmare fem miljoner kronor till projektet ”Barnrättsliga dynamiker. En jämförande analys av vårdnadsmål i tre rättskulturer”. Professor Anna Lundberg leder projektet som även involverar forskarna Anna Sonander, Rustamjon Urinboyev och Monika Lindbekk.

– Det är väldigt roligt att vi får möjlighet på Rättssociologiska institutionen att genomföra detta projekt. Gruppen har en unik kompetens genom språkkunskaper och kommer kunna bidra till den kritiska barnrättsforskningen på flera sätt och förhoppningsvis bidra till en nyanserad samhällsdebatt om barns lika tillgång till rättigheter, säger Anna Lundberg.

Forskningen ska fördjupa kunskapen om hur socialarbetare, domare och andra som är involverade i vårdnadsmål förstår och använder barns rättigheter och hur det påverkar samhällsutvecklingen. En del av projektet studerar hur rättsliga, religiösa och sociala normer formar de professionellas förståelse om rättigheter. I studien jämförs vårdnadsmål i tre länder med olika rättskulturer: Sverige som har en typisk västerländsk rättskultur, Egypten som präglas av sharialagar, samt Uzbekistan som har inslag av sovjetiska, västerländska och islamiska rättskulturer.

Barnrätt är ett centralt utbildnings- och forskningsområde vid Rättssociologiska institutionen. Sedan Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990 har institutionens forskare bland annat studerat hur den påverkat myndighetspersoners arbete i relation till barns levnadsvillkor.

– Barnkonventionen lämnar utrymme för godtyckliga bedömningar och ger yrkesgrupper stort inflytande på den praktiska innebörden av barns rättigheter och hur de beaktas i vårdnadsmål. I sammanhanget är det viktigt att undersöka både praktiker hos de som utför specialiserade juridiska uppgifter och sociala faktorer som påverkar en bredare förståelse av barns rättigheter, säger professor Anna Lundberg.

Forskningsprojektet pågår under tre år med start 2024.