Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svagt straffrättsligt skydd för exploaterade migrantarbetare i Sverige

en person i hatt som plockar bär.

Svensk polis har svårt att utreda exploatering av migrantarbetare. Endast två procent av de rapporterade fallen hamnar i domstol. Det framkommer i en rättssociologisk studie av forskare vid Lunds universitet. Två samverkande logiker är centrala för bristen på rättvisa: den straffrättsliga logiken och systemet för arbetskraftsinvandring.

Av de 237 fall av människohandel för tvångsarbete och exploatering som rapporterades till svensk polis mellan 2012 och 2020, utreddes 211 stycken. Bara fem av fallen hamnade i domstol och resulterade i fyra fällande domar - en för människoexploatering och tre för andra brott.

Rättssociologerna Isabel Schoultz och Heraclitos Muhire fann att en avgörande orsak till det låga antalet fällande domar är problemet med att skaffa fram bevis för tvångsarbete. Migrantarbetare som löper störst risk att utnyttjas har osäkra anställningar och är beroende av sina arbetsgivare för att få visum, bostad och inkomst. Arbetarnas prekära situation gör dem skeptiska till svenska myndigheter, viilket leder till att kontakt med polisen ofta är deras sista alternativ.

 

Läs mer om studien på vår engelska webbplats.