Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det här är Rättssociologiska institutionens gästprofessorer

professor Ole Hammerslev (till vänster) och professor Anna Lundberg (till höger)

En månad har gått sedan höstterminen startade. Vid det här laget är Rättssociologens två gästprofessorer, Anna Lundberg och Ole Hammerslev, djupt inbäddade i institutionen där de stannar till juni 2022.

Anna Lundberg är professor i välfärdslag och docent i mänskliga rättigheter vid Linköpings universitet. Hon började på Rättssociologiska institutionen 1 juli och deltar i det långsiktiga kvalitetsarbetet och undervisar på kandidat- och mastersnivå. Under läsåret fortsätter och slutför hon sitt arbete med Asylkommissionen – ett interdisciplinärt forskningssamarbete mellan civilsamhället, forskare och professionella om grundläggande rättsliga principer som omfattar asylsökande i Sverige.

Ole Hammerslev är professor vid juridiska institutionen på Syddansk universitet i Odense och anslöt till Rättssociologen i augusti. Här arbetar han med att institutionens akademiska position nationellt och internationellt bevaras, och eventuellt förbättras, och undervisar på masters- och doktorandnivå. Hans forskningsprojekt behandlar juridiska professioner, juridisk hjälp och unga hemlösas möte med offentlig förvaltning. De två sistnämnda ska sannolikt utvecklas tillsammans med forskare på institutionen.

Tillsammans arbetar Anna Lundberg och Ole Hammerslev för att systematisera skrivandet av externa projektansökningar på institutionen. De bistår även den forskande personalen i att utveckla samhällsrelevanta forskningsansökningar.

 

Läs mer om professorerna på deras personliga sidor. Deras fullständiga publikationslistor finns på Orcid (öppnas i ny flik):

Anna Lundbergs sida

Anna Lundbergs Orcidprofil

 

Ole Hammerslevs sida

Ole Hammerslevs Orcidprofil