Det här är Rättssociologiska institutionens nya prefekt

Isabel Schoultz

I början av december blev det klart att Rättssociologiska institutionen hamnar under nytt ledarskap. Dåvarande prefekt Mattias Baier hade avstått omval. Istället valde personalen Isabel Schoultz till prefektuppdraget.

Efter elva år som föreståndare och prefekt för Rättssociologiska institutionen lämnar Matthias Baier uppdraget för att fokusera på forskningsprojekten ”The Multilevel Orders of Corruption - Insights from a Post-Soviet Context” och ”Central Asian Law: Legal Cultures and Business Environments in Central Asia”.

Ny prefekt från 1 januari är Isabel Schoultz, doktor i kriminologi och biträdande lektor. Hon är institutionens tredje prefekt och sedan tidigare föreståndare för Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet (EconSec) och biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal of White Collar and Corporate Crime. Fram till årsskiftet var hon även programkoordinator för kandidatprogrammet i kriminologi.

Isabel Schoultz har bland annat forskat om hur stora företag, som Telia och Lundin petroleum, försvarar sig mot anklagelser om allvarliga brott – exempelvis genom att förneka, skylla på någon annan eller hänvisa till lojalitetsplikt. Kunskaper som kan vara användbara som prefekt.
– Haha! Ja en och annan neutraliseringsteknik har jag ju lärt mig som kan komma väl till pass om jag får mycket kritik, säger Isabel Schoultz när hon ställs inför typiska frågor-till-nya-ledaren-frågor.

Vad fick dig att acceptera nomineringen till prefekt?
– Pliktkänsla och smicker! Universitetet bygger ju på kollegialt ledarskap och att mina kollegor hade förtroendet för mig var en av de avgörande aspekterna. Jag hoppas jag ska förvalta det förtroendet väl. Sedan lockades jag också av leda institutionen, att dra upp visioner och strategiskt arbeta för att nå dit.

Vad vill du åstadkomma i det här uppdraget?
– Institutionen har genomgått ett generationsskifte och vi är fortfarande under en återuppbyggnadsfas med flera, i akademiska mått, unga forskare som tagit sig an nya roller. Jag hoppas kunna ge institutionen stabilitet och samtidigt framåtanda. Under de kommande åren hoppas jag att vi både kommer att växa i storlek och utvecklas akademiskt. Vårt viktiga och stora utbildningsuppdrag behöver också fortsätta förvaltas och utvecklas. Vi har flera rekryteringar framför oss, bland annat av biträdande lektor och professor, som kommer stärka upp institutionen både undervisnings- och forskningsmässigt.

Vilka utmaningar ser du framför dig?
Ja, det har bara gått två veckor men det mest uppenbara är att jag behöver skaffa mig ett system för att hantera alla inkomna mail och inbokningar av möten och lära mig sortera vilka mail som ska hanteras omgående och vilka som kan vänta lite. Inte springa på allt! Men jag föreställer mig att jag kommer stå inför betydligt större utmaningar än att hantera min egen mailbox och kalender, vad tiden lider.

Vad händer med dina pågående forskningsprojekt?
Tanken är att jag ska fortsätta med min forskning som planerat. Det svåra kommer bli att avsätta sammanhängande forskningstid men det är helt väsentligt att jag får till. Jag tror ärligt talat att jag inte kommer vara en bra ledare för institutionen om jag inte också kommer kunna bedriva min forskning, den ger mig energi och inspiration.

Isabel Schoultz är prefekt på Rättssociologiska institutionen till och med 2023, då nästa valperiod infaller vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Läs mer om hennes arbete på hennes personliga sida.